marți, 8 mai 2012

Shame


unghiurile camerei de filmat sunt clinice, prezentarea lui Brandon este de multe ori documentaristică, ferindu-se de inflexiunile judecăţilor morale. actul sexual/ orgasmul este privat de resorturile hedoniste, fiind doar un scurt moment de respiro, amânarea temporară a unui efort sisific, ce capătă dimensiuni coşmareşti pe adicţie. ritmul unei astfel de existenţe se desfăşoară într-un sincron sub-teran cu melodia interpretată de Sissy, un "New York, New York" pe un tempo lent, aproape o lamentaţie (unul dintre momentele foarte intense ale filmului de altfel, în care temperatura afectivă este în creştere). mare parte din film este construită din ceea ce Deleuze numea imagini-afect, din micro-mişcări pe câmpuri imobile, fiecare eliberare a trăsăturii din schemă devenind astfel mult mai intensă, mişcarea de translaţie devenind una de expresie. în lumina adicţiei industria sexului îşi relevă mecanica lipsită de erotism, actele sexuale fiind private de semnificaţie (implicaţiile emoţionale destabilizează – fie că e vorba despre colega de la birou cu care Brandon se întâlneşte, sau de sora lui Sissy). dacă relaţia dintre cei doi fraţi este atât de tensionată, ea este aşa nu pentru că ar fi lipsită de iubire (din contră aş spune), ci pentru că Brandon se simte expus de fiecare dată când îşi întâlneşte sora, instabilitatea ei emoţională scoate la iveală ceea ce el încearcă cu disperare să ţină sub control. iar istoria familială a celor doi pare a fi avut o contribuţie decisivă în acest sens (existenţa părinţilor este păstrată sub tăcere): “we aren’t bad people; we’re just from a bad place.” unii au mers pe anumite “indicii” privind o ipotetică relaţie incestuoasă, însă, în ceea ce ma priveşte, scenele care îi implică doar pe fraţi sunt singurele în care Brandon încearcă eliberarea de adicţie, chinuitoare, şi prin urmare dând naştere la tot felul de complicaţii. aşa cum mărturisea într-un interviu regizorul Steve McQueen, personajul pe care l-a creat “nu este un ciudat, un personaj exotic, este unul dintre noi.” dilema lui este o dilemă umană, dilema unor fiinţe moraliste, dar care nu sunt morale (Steve McQueen).